Резултати Пописа 2013, Домаћинства и породице

 

У тематском саопштењу „Домаћинства и породице" Републички завод за статистику Републике Српске објављује резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године o укупном броју домаћинстава Републике Српске, према броју чланова, типу и изворима прихода, као и податке о породицама према типу и броју чланова, са стањем на дан 30. септембра 2013. године, у 24 часа (критични моменат пописа).

 

  Саопштење (pdf)

  Табеле (xlsx)