Резултати Пописа 2013, Брачни статус и фертилитет

 

У тематском саопштењу „Брачни статус и фертилитет" Републички завод за статистику Републике Српске објављује резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. o брачном статусу и фертилитету женског становништва према стању на дан 30. септембра 2013. године у 24 часа (критични моменат пописа).Подаци о брачном статусу односе се на становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу и становништву које живи у неформалним заједницама, према старости и полу, по градовима/општинама, према стању на дан 30. септембра 2013. године, у 24 часа (критични моменат пописа).Подаци о фертилитету женског становништва односе се на женско становништво старо 15 и више година према старости, законском брачном статусу, школској спреми и броју живорођене дјеце, по градовима/општинама, према стању на дан 30. септембра 2013. године, у 24 часа (критични моменат пописа).


 

  Саопштење (pdf)

  Табеле (xlsx)