Резултати Пописа 2013, Економске карактеристике

 

У тематском саопштењу „Економске карактеристике" Републички завод за статистику Републике Српске објављује резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године о запосленом становништву Републике Српске, према занимању, дјелатности и положају у запослености, према стању на дан 30. септембра 2013. године, у 24 часа (критични моменат пописа).

 

  Саопштење (pdf)

  Табеле (xlsx)