Индекси индустријске производње, јануар 2017.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2017. године, у поређењу са децембром 2016. године, мања је за 1,6%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2017. године, у поређењу с јануаром 2016. године, већа је за 19,1%.


У јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 35,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 11,0% и трајних производа за широку потрошњу за 1,6%, док је производња интермедијарних производа мања за 6,9% и енергије за 11,6%.


У јануару 2017. године у односу на јануар 2016. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 48,7%, енергије за 26,4%, трајних производа за широку потрошњу за 19,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 15,4% и интермедијарних производа за 5,7%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2017. године у поређењу са децембром 2016. године, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи пад од 8,8% и у подручју Вађења руда и камена пад од 15,9%, док је у Прерађивачкој индустрији остварен раст од 13,1%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2017. године у поређењу с јануаром 2016. године, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи раст од 22,4% и у Прерађивачкој индустрији раст од 22,2%, док је у подручју Вађења руда и камена забиљежен пад од 2,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење