Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2017.

 

 

 

 

 2017.                                                                                                                                                   

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар  2017.
      0,9 19/17
фебруар  2017. 0,1 29/17