Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2016.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2016. године већи је за 0,5% у односу на треће тромјесечје 2016. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у четвртом тромјесечју 2016. године мањи је за 2,6% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2015. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 1,4% у односу на просјек 2015. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (за 66,7%) и M 69 + 702 Правне дјелатности и Дјелатности савјетовања које се односи на управљање (за 51,4%).


Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (за 52,4%) и Ј 62 Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности (за 41,6%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење