Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, четврто тромјесечје 2016.

 

 

 

 

 

 

Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у четвртом тромјесечју 2016. године износила је 103 894 768 КМ. Од тога је вриједност продаје из властите производње пословних субјеката и њихових дијелова износила 79 639 669 КМ или 76,7%, док је вриједност откупа од породичних пољопривредних газдинстава износила 24 255 099 KМ или 23,3%.


У четвртом тромјесечју 2016. године у односу на исто тромјесечје претходне године вриједност откупа и продаје је мања за 2,4%, при чему је вриједност продаје мања за 6,3%, а вриједност откупа је већа за 13,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.  /