Радни састанци у Републичком заводу за статистику, 16. фебруар 2017.

 

Републички завод за статистику Републике Српске у децембру 2017. године ће, као што је и најављено у календару публиковања, објавити нову публикацију „Градови и општине Републике Српске“. Основу поменуте публикације представљаће поглавље 31 „Статистичког годишњака“, а у њој ће се наћи важни подаци из различитих области друштвеног и економског живота градова и општина Републике Сропске.

 

 

Тим поводом је у четвртак 16. фебруара 2017. године одржан састанак руководства Завода и методолога, како би се дефинисао садржај и области поменуте публикације, у којој ће подаци бити исказани за ниво петогодишњих серија, као и за посљедњу посматрану годину.

 

 

Други дио састанка односио се на анализу садржаја веб-презентације Завода, према анализи извјештаја Агенције за информационо друшто који је поменута агенција објавила крајем 2016. године, а којом су биле обухваћене веб-презентације 96 републичких институција Републике Српске.

 

 

Закључено је да су сви критеријуми које је Агенција поставила задовољени на веб-презентацији Завода. Поред тога, направљена је и упоредна анализа са 15-ак сајтова завода земаља из окружења и неколико земаља из Европске уније. Након тога, пристуни су изразили своја мишљења у погледу садржаја и визуелног идентитета сајта. Сви приједлози били су конструктивни и на крају ће водити додатном унапређењу квалитета веб-презентације Завода.

 

 

ФОТО АЛБУМ