Интегрисани систем социјалне заштите, 2013-2014. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2013. години износио је 22,2%, а у 2014 години 23,0%.   

 

Код примитакa у социјалној заштити у 2013. години, преовладавају социјални доприноси и чине 67,4% од укупних примитакa за социјалну заштиту, а у 2014. години 65,4%. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа     Републике Српске у 2013. години износили су 27,6%, а у 2014. години 30,5%.  

 

За накнаде у социјалној заштити у 2013. години издвојено је 95,4% од укупних издатака за социјалну заштиту, а у 2014. години утрошено је 94,3%. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2013. години за новчане накнаде издвојено је 63,3%, а у 2014. години 64,2%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере имовинског стања и то и у 2013. и 2014. години 97,1%. 

 

Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика болести. У 2013. години за накнаде здравствене заштите издвојено је 34,3%, а у 2014. години 33,3%. За накнаде према функцији Старост у 2013. години издвојено је 27,6%, а у 2014. години 28,6%. Најмање је издвојено за функцију Становање. У 2013. години 0,5%, а у 2014. години 0,8%.     

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Истраживање и развој, 2011.