Саопштење за медије, 22. децембар 2016.

 

Просјечна нето плата у новембру 839 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 281 КМ, а најнижа у подручју Административне и помоћне услужне дјелатности 518 КМ


Мјесечна инфлација у новембру 2016. године 0,1%
Годишња инфлација (XI 2016/XI 2015) -0,3%


Календарски прилагођена индустријска производња (XI 2016/XI 2015.) већа 9,2%
Десезонирана индустријска производња (XI 2016/X 2016.) већа 1,5%
Број запослених у индустрији (XI 2016/XI 2015.) већи 2,8%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-XI 2016.) 65,8%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ДЕЦЕМБАР 2016.