Индекси потрошачких цијена, новембар 2016.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у новембру 2016. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,1%.


У односу на новембар 2015. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку нижи је за 0,3%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године, индекс одјељка ресторани и хотели виши је за 0,9%, индекс одјељка остала добра и услуге и индекс одјељка превоз виши су за 0,6%, индекс одјељка здравство виши је за 0,4%, док су индекс одјељка алкохолна пића и дуван као и индекс одјељка комуникације виши за 0,1%. Индекси одјељaка становање, храна и безалкохолна пића и образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка намјештај и покућство нижи је за 0,5%, индекс одјељка одјећа и обућа нижи је за 0,4%, док је индекс одјељка рекреација и култура нижи за 0,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ