Индекси индустријске производње, новембар 2016.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у новембру 2016. године, у поређењу са октобром 2016. године, већа је за 1,5%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у новембру 2016. године, у поређењу с новембром 2015. године, већа је за 9,2%.


У новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године десезонирана производња енергије већа је за 11,2%, трајних производа за широку потрошњу за 3,0% и интермедијарних производа за 0,5%, док је производња капиталних производа мања за 2,4% и нетрајних производа за широку потрошњу за 8,0%.


У новембру 2016. године у односу на новембар 2015. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 23,8%, капиталних производа за 23,7%, трајних производа за широку потрошњу за 7,5% и интермедијарних производа за 5,4%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 12,1%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у новембру 2016. године у поређењу са октобром 2016. године, у подручју Вађења руда и камена биљежи пад од 0,2% и у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији пад од 3,0%, док је у Прерађивачкој индустрији остварен раст од 5,1%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2016. године у поређењу с новембром 2015. године, у Производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизацији биљежи раст од 28,0%, у подручју Вађења руда и камена раст од 4,9% и у Прерађивачкој индустрији раст од 3,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење  Саопштење