Запослени, септембар 2016.

 

 

 

 

 

 

Подаци о запосленима се односе на стање 30. септембар 2016. године а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 и РАД-15).

 

Запослени су сва лица која имају заснован радни однос на неодређено или одређено вријеме са пуним или непуним радним временом.

 

Подацима су обухваћени запослени у предузећима, задругама, установама и другим облицима организовања пословних субјеката чије је сједиште у Републици Српској, запослени у јединицама пословних субјеката чије сједиште није на подручју Републике Српске, предузетници и запослени код предузетника.

 

Подацима нису обухваћени запослени: у одбрани, на породичним пољопривредним газдинствима, код међународних организација, у пословним јединицама изван Републике Српске и у представништвима  у иностранству.      

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

  /