Становништво, 2017. (процјена средином године)    1 153 017
Најчешће мушко име новорођенчета, 2017.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2017.               МАРИЈА

 Исто тром. претходне год. = 100

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, фебруар 2019.     1 391 КМ
Стопа инфлације, фебруар 2019.   0,5%
Покривеност увоза извозом, јануар - фебруар 2019. (претходни податак)
  83,7%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018.   1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018.   1,4%

Ново

22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
22.03.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.