Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Исто тром. претходне год. = 100

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, октобар 2017.     1 332 КМ
Стопа инфлације, октобар 2017.   1,3%
Покривеност увоза извозом, јануар - октобар 2017. (претходни податак)
  71,4%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010
  9,63 милијардe КМ

Ново

11.12.2017       
11.12.2017       
05.12.2017       
01.12.2017       
30.11.2017       
30.11.2017       
30.11.2017       
30.11.2017       
30.11.2017       
30.11.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2017.
  Статистички годишњак, 2017.

Отворена књига о Попису у БиХ 2013.   

(друго, допуњено издање)